top of page
5 דקות ד"ר
מבית "חסד בישראל"
מעמיד לרשותכם שירות ייעוץ רפואי חינם בימי הלחימה

* תנאי שימוש - השירות הינו שירות התנדבותי של הרופאים, אין בו כדי לחייב לא את הרופא ולא את חסד בישראל, הוא לא יהווה כל עילה לתביעה, הפונה לרופא/ה באמצעות הפלטפורמה הזו מאשר זאת מראש ועל דעת כך הוא נכנס למערכת.

 

אודות "חסד בישראל"

חסד בישראל הוקמה לפני עשור במטרה לסייע לכל פונה בכל תחומי הבריאות והרפואה, כיום מונה חסד בישראל מעל 370 מתנדבים, מתאמי קשרי קהילה בכל קופות החולים, בכל המרכזים הרפואיים ונציגים מארגוני החסד והרפואה בארץ ובעולם.

עם פרוץ המלחמה בדרום התגייסו כל חברי "חסד בישראל" לעזור ולסייע למשפחות הנרצחים ולצוותי הרפואה בכל מה שניתן. בחלוף כמה ימי לחימה, כאשר עשרות אלפי משפחות הועברו ועברו ממקום מגורם, עלה הצורך לתת מענה גם ביעוץ רפואי, כצורך שעלה מהשטח, הרמנו את הכפפה ובהתנדבותם של רופאים בכירים השקנו את המיזם הנוכחי - 5 דקות ד"ר באמצעותו ניתן לקבל יעוץ רפואי חינם!

בין הרופאים המייעצים

פניה לרופא/ה ליעוץ קצר

bottom of page